sobota 20. listopadu 2010

Životopis v češtině díl 5 – schopnosti, znalosti a dovednosti

Do této části životopisu patří informace o vašich jazykových dovednostech. Jazykové znalosti se začínají uvedením mateřského jazyku a až pak následují ty ostatní.

Jazykové znalosti v životopise
Jak jsme si již v předchozích kapitolách  vysvětlili, životopis by se měl přizpůsobovat každé pracovní pozici zvlášť. Je to sice náročné, ale pro váš úspěch rozhodující. O jazykových dovednostech to platí také. Pokud ovládáte době jeden světový jazyk, například angličtinu, a hlásíte se na místo, kde požadují například jen základy dalšího jazyka, je vhodné uvést například ruštinu či další jazyk ze školy. Ovšem pokud jde o manažerskou pozici a váš „školní“ jazyk není vyžadován, není vhodné jej uvádět v případě, že jste jej 15 let nepoužívali.

Mateřský jazyk
Do moderních životopisů se uvádí kolonka mateřský jazyk. Údaj o mateřském jazyku se již stal standardem životopisů.

Jazykové znalosti
Základní znalosti cizího jazyka se uvádějí podle evropského referenčního rámce ve třech úrovních: porozumění, mluvení, psaní. Podrobná tabulka pro jazykové znalosti je součástí vzorového životopisu. Pokud máte různé certifikáty či jazykové zkoušky, nezapomeňte je do životopisu uvést. Krátce můžete také okomentovat váš poslední způsob použití jazykových znalostí v zaměstnání.

Ostatní dovednosti - životopis
 
Počítačové znalosti
Stručně vypište vaše znalosti používání počítače včetně programů. Pozor abyste zmínili pouze ty důležité a nikoli dvoustránkový seznam. Zda umíte používat poznámkový blok či malování ve Windows potenciálního zaměstnavatele opravdu nezajímá. Naopak pokud to pracovní pozice vyžaduje, vzpomeňte si na všechny důležité grafické programy či programovací jazyky.

Mezi další dovednosti, které se uvádějí v životopise, patří:
Řidičské oprávnění (stupeň)
Psaní na stroji
Umělecké dovednosti
A další…

Pozor! opět je důležité mít dostatek informací o pracovní pozici, o kterou se ucházíte a následně jí přizpůsobit část životopisu týkající se jiných dovedností.

Na konci životopisu je možné uvést, jaké přílohy k životopisu přikládáte (certifikáty, kopie vysvědčení…)

pondělí 25. října 2010

Životopis v češtině díl 4 – vzdělání, odborná příprava a školení

V dnešní době je pro zaměstnavatele stále více důležitým faktorem dosažené vzdělání, poroto mu v životopise musíme věnovat značnou pozornost. Vzdělání dnes netvoří pouze to, co jsme se naučili ve školních letech, ale především to co se učíme v pozdějším věku. Je sice pěkné, pokud se čtyřicetiletý uchazeč o zaměstnání ve svém životopise „chlubí“ titulem inženýr, kterého dosáhl před patnácti lety, ale od té doby už ale ve svém životopise nemá v kolonce vzdělávání žádnou další položku. 

Jaké vzdělání uvést v životopise
Vzdělání se v životopise, stejně jako pracovní zkušenosti, uvádí od nejmladšího k nejstaršímu. Platí zde jednoduchá pravidla. Například se nehodí uvádět základní školu, pokud to není vaše jediné vzdělání. U vyučených, středoškolsky vzdělaných či vysokoškoláků je samozřejmé, že navštěvovali základní školu a v jaké to bylo vesnici, či městě, zaměstnavatele opravdu příliš nezajímá.

Do životopisu se uvádí všechny školy, které jste absolvovali po základní škole a to bez ohledu na to, kolik jich bylo. Pokud máte pouze základní vzdělání, uveďte – základní vzdělání.

Další vzdělávání
V době přechodu ke znalostní ekonomice chytří zaměstnavatelé upřednostňují zaměstnance, kteří se sami dále vzdělávají. Další volnočasové vzdělávání je pro ně signálem, že nově přijatý zaměstnanec je zvyklý přijímat nové podněty a snáze se na novém místě zapracuje. Mezi další vzdělávání patří zejména odborná školení, kurzy, jazykové vzdělání, rekvalifikace, různá řidičská oprávnění či vyhlášky opravňující k určité činnosti. Často se do životopisů zapomíná uvádět navštěvování jazykových kurzů, či kurzů obsluhy osobního počítače. Pokud při zaměstnání chodíte do jazykového kurzu, uveďte to do svého CV. Není podstatné, zda kurz práce na počítači, nebo konkrétního jazyka ve svém oboru užijete, ale důležité je ukázat vašemu budoucímu zaměstnavateli, že máte chuť a schopnost dále se vzdělávat. Není nic horšího, než když v kolonce vzdělání zeje u padesátiletého uchazeče o zaměstnání 30 let prázdná díra. Pokud si dáte práci, určitě si vzpomenete na nějaký kurz, nové řidičské oprávnění, zaškolení na nový stroj a podobně. 

Do položky dalšího vzdělávání také patří účast na konferencích a seminářích. Nezapomeňte vždy uvést certifikát, pokud jím byl seminář zakončen.

Důležité pravidlo pro vyplnění vzdělání životopisu
Pozor abyste v zápalu boje nezaplácali váš životopis kurzy vaření, seskoku s padákem a golfu, když se například ucházíte o místo advokátního koncipienta, nebo soustružníka. Celá tato kapitola životopisu je, kromě klasického studia, příležitostí vhodně prodat vaše zkušenosti zajímavým způsobem.

čtvrtek 23. září 2010

Životopis v češtině díl 3 – pracovní zkušenosti

Jedním z důležitých kritérií strukturovaného životopisu, které rozhodují o pozvání k přijímacímu pohovoru, je správné a pravdivé uvedení vašich pracovních zkušeností do životopisu. Pracovní zkušenosti jsou v životopise pro zaměstnavatele tím nejdůležitějším kritériem. Pokud uchazeč není absolventem, uplynula již od absolvování školy určitá doba a rozhodujícím se, pro uplatnění na pracovním trhu, stávají zejména pracovní zkušenosti a další dovednosti. Vzdělání, které máte uvedené v životopise, už není pro zaměstnavatele ten nejdůležitější údaj.

Jak správně uvést pracovní zkušenosti do životopisu
Abyste zvýšili vaše šance uspět s životopisem, a dostat se až na přijímací pohovor, je třeba přizpůsobit váš životopis požadavkům zaměstnavatele. Jak správně na to?

Důležité pravidlo zní:
Do životopisu nesmíte lhát!
 
Bylo by ovšem chybou, pokud byste do životopisu, když se ucházíte o práci šéfkuchaře, uvedli vaše zkušenosti z marketingu a daňového poradenství, protože to jste celý život dělali, a naopak nezmínili, že jako svůj několikaletý koníček vedete kurzy gastronomie. Životopis je tedy nejlepší upravit na každou pracovní pozici zvlášť. Není to zas tak náročné, v podstatě jde o to, získat dostatek informací o pracovním místu (například z inzerátu, či se optat známých). Pro prostudování pracovní pozice a firmy, u které se ucházíte o práci, si vytipujte oblasti, které mohou být pro přijetí důležité – jaké předpoklady potenciální zaměstnavatel nejvíce od svých zaměstnanců očekává. Tyto předpoklady ve svém životopise vyzdvihněte a to právě u pracovních zkušeností. Naopak potlačte ty, které se na danou pracovní pozici nehodí.  Toto je velmi důležitá věc při přípravě životopisu před odesláním. Velmi tak zvýšíte svoje šance na pozvání k přijímacímu pohovoru. Pozor, ale na to, abyste si nevymýšleli.

Druhé důležité pravidlo zní:
Upravte životopis přesně na požadavky pracovní pozice, o kterou se ucházíte.

Obecné rady pro vyplnění pracovních zkušeností do životopisu
Pracovní zkušenosti se do životopisu uvádějí od té poslední k té nejstarší. Pokud jste absolvent a nemáte mnoho pracovních zkušeností, doporučuji uvést do vašeho životopisu také vaši případnou praxi při studiu a také vaše zkušenosti z brigád. Pozor ovšem na situace, kdy se absolvent právnické fakulty uchází o pracovní pozici v advokátní kanceláři a do svého životopisu uvede vykládání zboží ve skladu a výpomoc v pekárně. Pokud si nejste jistí, které pracovní zkušenosti do životopisu patří a které ne, zkuste se na váš životopis podívat z pohledu personalisty, kterému přijde 50 CV a on musí pro nadřízeného pozvat 15 lidí na přijímací pohovor. Sami zjistíte, že vaše praxe krátkodobých zaměstnání na tři stránky není právě to, co vás na přijímací pohovor kvalifikuje.

 Upozornění pro ty, kteří do životopisu nenapíší všechny své pracovní zkušenosti.  Pokud váš životopis obsahuje časové mezery, mezi jednotlivými zaměstnáními, buďte připraveni, že se vás u přijímacího pohovoru zaměstnavatel zeptá, co jste v tu dobu dělali. Tak si připravte odpověď dopředu.

pondělí 6. září 2010

Životopis v češtině díl 2 – osobní údaje

Životopis v českém jazyce, by měl o nás obsahovat základní osobní údaje. Spousta zaměstnavatelů přímo na základě životopisu vybírá uchazeče pro přijímací řízení. Životopis zaměstnavatelům slouží jako vodítko, pro rozhodování koho vůbec na výběrové řízení pozvou. Sami uznáte, že není možné, aby zaměstnavatelé na každé výběrové řízení, i na nižší pracovní pozice, pozvali třeba 50 uchazečů. Proto první výběr dělají už na základě zaslaných životopisů.

Životopis a osobní údaje
Proč by měl životopis obsahovat vaše osobní údaje? Na to je poměrně jednoduchá odpověď. Zkuste se vžít do role zaměstnavatele, který shání zaměstnance na pozice v různých oborech – prezentace automobilů na veletrzích, vrátný, prodej luxusního zboží, fyzicky namáhavá práce ve ztíženém prostředí apod. Jistě uznáte, že pro spoustu prací je důležité znát například věk uchazeče, zdravotní stav a podobně.

Které osobní údaje do životopisu patří:
  • Jméno a příjmení
  • Adresa bydliště
  • Kontakt: telefon, mobilní telefon, e-mail
  • Věk nebo datum narození
  • Zdravotní stav (zejména pokud máte zdravotní omezení)
  • Státní příslušnost
Životopis a zdravotní stav
Uvádění zdravotního stavu do životopisu není samozřejmě povinné, ale může být důležité z pohledu možných slev, které může při zaměstnání zaměstnavatel využít, zaměstná li osobu se zdravotním omezením. Také pokud máte zdravotní omezení, které ovlivňuje váš pracovní výkon, je dobré o tom dát vědět již při ucházení se o zaměstnání. Vyhnete se tak nepříjemnostem na samotném pohovoru nebo později při nástupu do zaměstnání. Vstupní prohlídce zaměstnavatele se totiž jen těžko vyhnete.

Životopis a státní příslušnost
Státní příslušnost se do životopisu uvádí také kvůli různým daňovým úlevám, ale také z důvodu potřeby vyřízení pracovního povolení či záležitostí souvisejících například s vysíláním na pracovní cesty mimo Českou republiku.

Národnost
Pokud píšete životopis pro pracovní pozici v cizí zemi, je třeba upozornit, že v některých zemích Evropské unie, například ve Velké Británii, je obvyklé do životopisu uvádět národnost. Není to z důvodu diskriminace (tento údaj se nevnímá jako osobní stejným způsobem jako v České republice), ale ze statistických důvodů. Díky nim naopak může taková země efektivněji uplatnit opatření proti diskriminaci a lépe cílit vzdělávání pro národnostní menšiny.

V České republice údaj o národnosti není podstatný a zaměstnavatel nemá právo jej požadovat!
 
optimalizace PageRank.cz