sobota 20. listopadu 2010

Životopis v češtině díl 5 – schopnosti, znalosti a dovednosti

Do této části životopisu patří informace o vašich jazykových dovednostech. Jazykové znalosti se začínají uvedením mateřského jazyku a až pak následují ty ostatní.

Jazykové znalosti v životopise
Jak jsme si již v předchozích kapitolách  vysvětlili, životopis by se měl přizpůsobovat každé pracovní pozici zvlášť. Je to sice náročné, ale pro váš úspěch rozhodující. O jazykových dovednostech to platí také. Pokud ovládáte době jeden světový jazyk, například angličtinu, a hlásíte se na místo, kde požadují například jen základy dalšího jazyka, je vhodné uvést například ruštinu či další jazyk ze školy. Ovšem pokud jde o manažerskou pozici a váš „školní“ jazyk není vyžadován, není vhodné jej uvádět v případě, že jste jej 15 let nepoužívali.

Mateřský jazyk
Do moderních životopisů se uvádí kolonka mateřský jazyk. Údaj o mateřském jazyku se již stal standardem životopisů.

Jazykové znalosti
Základní znalosti cizího jazyka se uvádějí podle evropského referenčního rámce ve třech úrovních: porozumění, mluvení, psaní. Podrobná tabulka pro jazykové znalosti je součástí vzorového životopisu. Pokud máte různé certifikáty či jazykové zkoušky, nezapomeňte je do životopisu uvést. Krátce můžete také okomentovat váš poslední způsob použití jazykových znalostí v zaměstnání.

Ostatní dovednosti - životopis
 
Počítačové znalosti
Stručně vypište vaše znalosti používání počítače včetně programů. Pozor abyste zmínili pouze ty důležité a nikoli dvoustránkový seznam. Zda umíte používat poznámkový blok či malování ve Windows potenciálního zaměstnavatele opravdu nezajímá. Naopak pokud to pracovní pozice vyžaduje, vzpomeňte si na všechny důležité grafické programy či programovací jazyky.

Mezi další dovednosti, které se uvádějí v životopise, patří:
Řidičské oprávnění (stupeň)
Psaní na stroji
Umělecké dovednosti
A další…

Pozor! opět je důležité mít dostatek informací o pracovní pozici, o kterou se ucházíte a následně jí přizpůsobit část životopisu týkající se jiných dovedností.

Na konci životopisu je možné uvést, jaké přílohy k životopisu přikládáte (certifikáty, kopie vysvědčení…)
 
optimalizace PageRank.cz