pondělí 25. října 2010

Životopis v češtině díl 4 – vzdělání, odborná příprava a školení

V dnešní době je pro zaměstnavatele stále více důležitým faktorem dosažené vzdělání, poroto mu v životopise musíme věnovat značnou pozornost. Vzdělání dnes netvoří pouze to, co jsme se naučili ve školních letech, ale především to co se učíme v pozdějším věku. Je sice pěkné, pokud se čtyřicetiletý uchazeč o zaměstnání ve svém životopise „chlubí“ titulem inženýr, kterého dosáhl před patnácti lety, ale od té doby už ale ve svém životopise nemá v kolonce vzdělávání žádnou další položku. 

Jaké vzdělání uvést v životopise
Vzdělání se v životopise, stejně jako pracovní zkušenosti, uvádí od nejmladšího k nejstaršímu. Platí zde jednoduchá pravidla. Například se nehodí uvádět základní školu, pokud to není vaše jediné vzdělání. U vyučených, středoškolsky vzdělaných či vysokoškoláků je samozřejmé, že navštěvovali základní školu a v jaké to bylo vesnici, či městě, zaměstnavatele opravdu příliš nezajímá.

Do životopisu se uvádí všechny školy, které jste absolvovali po základní škole a to bez ohledu na to, kolik jich bylo. Pokud máte pouze základní vzdělání, uveďte – základní vzdělání.

Další vzdělávání
V době přechodu ke znalostní ekonomice chytří zaměstnavatelé upřednostňují zaměstnance, kteří se sami dále vzdělávají. Další volnočasové vzdělávání je pro ně signálem, že nově přijatý zaměstnanec je zvyklý přijímat nové podněty a snáze se na novém místě zapracuje. Mezi další vzdělávání patří zejména odborná školení, kurzy, jazykové vzdělání, rekvalifikace, různá řidičská oprávnění či vyhlášky opravňující k určité činnosti. Často se do životopisů zapomíná uvádět navštěvování jazykových kurzů, či kurzů obsluhy osobního počítače. Pokud při zaměstnání chodíte do jazykového kurzu, uveďte to do svého CV. Není podstatné, zda kurz práce na počítači, nebo konkrétního jazyka ve svém oboru užijete, ale důležité je ukázat vašemu budoucímu zaměstnavateli, že máte chuť a schopnost dále se vzdělávat. Není nic horšího, než když v kolonce vzdělání zeje u padesátiletého uchazeče o zaměstnání 30 let prázdná díra. Pokud si dáte práci, určitě si vzpomenete na nějaký kurz, nové řidičské oprávnění, zaškolení na nový stroj a podobně. 

Do položky dalšího vzdělávání také patří účast na konferencích a seminářích. Nezapomeňte vždy uvést certifikát, pokud jím byl seminář zakončen.

Důležité pravidlo pro vyplnění vzdělání životopisu
Pozor abyste v zápalu boje nezaplácali váš životopis kurzy vaření, seskoku s padákem a golfu, když se například ucházíte o místo advokátního koncipienta, nebo soustružníka. Celá tato kapitola životopisu je, kromě klasického studia, příležitostí vhodně prodat vaše zkušenosti zajímavým způsobem.
 
optimalizace PageRank.cz